Please enable JS

Najkorzystniejsze ubezpieczenie życia na rynku

PODSUMOWANIE
KORZYŚCI
 

  • GWARANCJA WYPLATY

    Finansowanie w najmniej oczekiwanym momencie

  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

    Dokladna analiza potrzeb

  • BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH

    Zabezpieczenie finansowe rodziny.Ubezpieczanie się polega na kupowaniu pewności, że nawet, jeśli spotka nas coś złego, jest ktoś, na kogo pomoc będzie można liczyć .Ubezpieczenie życia daje poczucie bezpieczeństwa, spokój ducha, wiarę, że w razie naszej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznane świadczenie pozwoli na spłatę pożyczek i kredytów, zaciągniętych wcześniej, oraz na zapłatę podatku od przejmowanego spadku. Wypłacona kwota może pomóc w zapewnieniu niezależności finansowej, przykładowo: w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji zawodowych, w przeprowadzce lub też po prostu zasilić domowy budżet. Polisa to również sposób na przekazanie sporej sumy pieniężnej między niespokrewnionymi ze sobą osobami bez konieczności opłacenia podatku od spadków i darowizn.
Zakres posiadanego ubezpieczenia można poszerzyć dzięki dostępowi do szerokiej oferty tzw. umów ubezpieczeń dodatkowych. Stanowią one zabezpieczenie przed szeregiem ryzyk dodatkowych oraz dają poczucie bezpieczeństwa i finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, skutkujących kalectwem czy też czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości ubezpieczenia grupowego otwartego poprzez

https://swrn.altago.net/client/premiumubezpieczenia/

Szeroki zakres, wysokie sumy ubezpieczenia, niskie składki
Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny już od 1zł dziennie !

 

 

ADRES

Katowice 40-486 ul. Kolista 25 lok. 203

 

 

Telefon

tel biurowy 606 966 685

Sobota - agent mobilny tel 535 175 884